21. 01. 12
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
Czytaj więcej: Składki członkowskie
Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system zbierania i naliczania składki członkowskiej
oraz jej wysokość. Zmiana ta zbiegła się w czasie z trudnym dla nas okresem pandemii.
Niemniej mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się tę zmianę wprowadzić.
 
1. Zgodnie z Uchwałą nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej
składki członkowskiej ZHP ulegają zmianie zasady naliczania składek członkowskich z trybu
miesięcznego na kwartalny oraz zasady płatności składki z góry, czyli:
- do 20 stycznia za I kwartał,
- do 20 kwietnia za II kwartał,
- do 20 lipca za III kwartał,
- do 20 października za IV kwartał.
 
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Chorągwi Śląskiej 25/VI/IV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. wysokość składki członkowskiej
na rok 2021 r. wynosić będzie kwartalnie 36 zł. Natomiast podział składki przedstawia się następująco:
jednostka 6 zł, hufiec 9 zł (w tym ubezpieczenie NNW), chorągiew 15 zł i GK 6 zł.
 
3. W naszym hufcu podobnie jak w latach poprzednich zastosowaliśmy ulgi zgodnie z uchwałą Komendy Hufca Beskidzkiego
26/IX/IV/2020 z dnia 25.11.2020 - dla drużynowych składka członkowska kwartalna wynosi 21 zł.
 
Dla rodzin, w których min. trójka dzieci jest harcerzami, składka również wynosi 21 zł za kwartał.
 
W linku zamieszczamy list do rodziców, w którym Komendant Hufca przedstawia szczegóły dotyczące składki:
 
 
20. 12. 23
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
Czytaj więcej: Życzenia świąteczne

W tym trudnym dla wszystkich roku 2020 pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia!

20. 11. 02
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót
Beskidzkie Pogotowie Harcerskie Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót
 
 
Po kilku miesiącach przerwy oficjalnie wracamy Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót
 
 
Co robimy?
 
Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót Zakupy dla seniorów
Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót Realizujemy recepty w aptece
Czytaj więcej: Beskidzkie Pogotowie Harcerskie - wielki powrót Wyprowadzamy psy
 
Potrzebujesz pomocy? Daj znać!
 
20. 08. 17
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
Czytaj więcej: Zjazd Nadzwyczajny oraz Zbiórka Instruktorska 2020

Czuwaj!

Zgodnie z rozkazem L6 Komendanta Hufca,

wysłanym mailowo do wszystkich drużynowych i instruktorów,

informujemy, że zbiórka instruktorska została przełożona.

Odbędzie się w terminie 5 września br. po Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca

i potrwa do godzin wieczornych. Zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 za pomocą FORMULARZA

(zgłoszenie dotyczy obydwóch wydarzeń).

Do góry