Zespół ds. organizacji wypoczynku, sportu i turystyki

Skład

hm. Krzysztof Czulak - szef zespołu, specjalność: organizacja wypoczynku oraz imprez sportowych

phm. Leszek Baron - członek zespołu, specjalność: organizacja wypoczynku w zakresie kwatermistrzowskim i logistycznym

phm. Jarosław Herzyk -  członek zespołu, specjalność: organizacja wypoczynku w zakresie finansowym i logistycznym

phm. Gabriela Guz - specjalność: organizacja wypoczynku w zakresie finansowym i logistycznym

phm. Grzegorz Kufel

dh. Anna Wajs

Czym się zajmuje?

Zespół pełni rolę doradczą i pomocniczą dla wszystkich zainteresowanych jednostek hufca w zakresie organizacji wypoczynku, sportu i turystyki. Zadaniem zespołu jest również realizowanie zadań o tej tematyce zleconych przez Komendę Hufca. 

Spotkania

Odbywają się wg harmonogramu pracy zespołu oraz na życzenie osób zainteresowanych współpracą.

 

Do góry