Zespół programowy

Skład

phm. Monika Szczotka- szefowa zespołu, z-ca komendanta hufca ds. programowych

phm. Marta Solich - członek zespołu, namiestniczka zuchowa

pwd. Joanna Kałachurska - członek zespołu, namiestniczka harcerska, komendant V SH "Łuna"

pwd. Marcin Droździk - członek zespołu, namiestnik starszoharcerski

phm. Urszula Przewoźniak - członek zespołu, namiestniczka wędrownicza

phm. Olga Świerczek - członek zespołu

pwd. Anna Czech - członek zespołu, komendantka III SH "Argemonia"

Czym się zajmuje?

Zespół programowy zajmuje się koordynacją, inicjowaniem i standaryzacją programów poszczególnych pionów metodycznych (namiestnictw) i środowisk wychowawczych hufca. Podstawowy skład zespołu opiera się na programowcu hufca (szef zespołu programowego) i namiestnikach. Dodatkowo pracę zespołu wspierają jego członkowie reprezentujący jakąś specyficzną część programu (np. współpraca zagraniczna, specjalności) oraz reprezentanci środowisk (np. programowcy szczepów, liderzy nieformalnych środowisk). Członkowie zespołu na spotkaniach otrzymują szczegółowe i najnowsze informacje na temat propozycji programowych i przedsięwzięć organizowanych na szczeblu chorągwianym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Tu również odbywa się inicjowanie i koordynacja organizacji dużych hufcowych przedsięwzięć programowych (np. Festiwal Kultury Harcerskiej, Start Harcerski). Zespół programowy może również opracowywać i wdrażać autorskie propozycje programowe (np. Beskidzkie Harcowanie). Szef zespołu odpowiada za stworzenie i realizację rocznego planu pracy programowej hufca wraz z harmonogramem przedsięwzięć. Zatwierdza plany pracy namiestnictw i szczepów. Jest bezpośrednim przełożonym namiestników i innych funkcyjnych w pionie programowym.

Spotkania

Odbywają się mniej więcej raz na 2 miesiące. Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z szefem zespołu.

Do góry