Namiestnictwo zuchowe

Skład

phm. Marta Solich - namiestniczka zuchowa

phm. Dominika Machnio - członek namiestnictwa

pwd. Agata Kokoryn - członek zespołu

Czym się zajmuje?

Namiestnictwo zuchowe sprawuje nadzór nad gromadami zuchowymi działającymi w hufcu. Przede wszystkim jednak jest zespołem wsparcia pracy drużynowych zuchowych pod względem programowym, merytorycznym i organizacyjnym. Namiestnictwo inicjuje przedsięwzięcia programowe dla gromad i kadry zuchowej, szkoli drużynowych, nadzoruje przekazywanie funkcji drużynowego, prowadzi bieżącą ocenę funkcjonowania gromad. Zadaniem tego zespołu jest również współpraca z zespołami ds. zuchowych na wyższych szczeblach, a także z innymi zespołami hufcowymi. Namiestniczka zuchowa jest jednocześnie członkiem zespołu programowego hufca.

Spotkania

 Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Do góry