Namiestnictwo wędrownicze

Skład

phm. Urszula Przewoźniak HR - namiestniczka wędrownicza

pwd. Janina Komorowska HR - członek namiestnictwa

Czym się zajmuje?

Namiestnictwo wędrownicze sprawuje nadzór nad jednostkami wędrowniczymi działającymi w hufcu. Przede wszystkim jednak jest zespołem wsparcia pracy drużynowych wędrowniczych pod względem programowym, merytorycznym i organizacyjnym. Namiestnictwo inicjuje przedsięwzięcia programowe dla wędrowników, szkoli drużynowych, nadzoruje przekazywanie funkcji drużynowego, prowadzi bieżącą ocenę funkcjonowania drużyn. Zadaniem tego zespołu jest również współpraca z zespołami ds. wędrownictwa na wyższych szczeblach, a także z innymi zespołami hufcowymi. Przedstawiciel namiestnictwa jest członkiem zespołu programowego hufca. 

Spotkania

Namiestnik i członkowie zespołu są dostępni po wcześniejszym umówieniu się.

Do góry