Namiestnictwo starszoharcerskie

Skład

pwd. Marcin Droździk - namiestnik starszoharcerski

pwd. Bartłomiej Blachura HR - członek namiestnictwa

Czym się zajmuje?

Namiestnictwo starszoharcerskie sprawuje nadzór nad jednostkami pracującymi metodyką starszoharcerską w hufcu. Przede wszystkim jednak jest zespołem wsparcia pracy drużynowych pod względem programowym, merytorycznym i organizacyjnym. Namiestnictwo inicjuje przedsięwzięcia programowe dla jednostek i kadry, szkoli drużynowych, nadzoruje przekazywanie funkcji drużynowego, prowadzi bieżącą ocenę funkcjonowania podległych drużyn. Zadaniem tego zespołu jest również współpraca z zespołami ds. starszoharcerskich na wyższych szczeblach, a także z innymi zespołami hufcowymi. Namiestnik starszoharcerski jest jednocześnie członkiem zespołu programowego hufca. 

Spotkania

Zbiórki namiestnictwa odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 17:00.

Do góry