Namiestnictwo harcerskie

Skład

pwd. Joanna Kałachurska - namiestniczka harcerska

pwd. Anna Habińska - z-ca namiestnika

hm. Jolanta Bogdanowicz - członek zespołu

pwd. Adrianna Piekiełko - członek zespołu 

Czym się zajmuje?

Namiestnictwo harcerskie sprawuje nadzór nad jednostkami pracującymi metodyką harcerską (drużyny harcerskie) w hufcu. Przede wszystkim jednak jest zespołem wsparcia pracy drużynowych pod względem programowym, merytorycznym i organizacyjnym. Namiestnictwo inicjuje przedsięwzięcia programowe dla jednostek i kadry, szkoli drużynowych, nadzoruje przekazywanie funkcji drużynowego, prowadzi bieżącą ocenę funkcjonowania podległych drużyn. Zadaniem tego zespołu jest również współpraca z zespołami ds. harcerskich na wyższych szczeblach, a także z innymi zespołami hufcowymi. Namiestnik harcerski jest jednocześnie członkiem zespołu programowego hufca. 

Spotkania

W pierwszy poniedziałek miesiąca o 17.00

Do góry