Zespół kwatermistrzowski

Skład

pwd. Piotr Polański - szef zespołu, kwatermistrz hufca

phm. Dagmara Kowaliczek - członek zespołu

Jakub Barabasz - członek zespołu

Karolina Kubicka - członek zespołu

Rafał Stekla - członek zespołu

sam. Kinga Kopik - członek zespołu

Czym się zajmuje?

Zespół kwatermistrzowski opiekuje się budynkiem i majątkiem hufca. Dba o porządek i właściwe wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu hufcowego. Bierze udział w inwentaryzacji i pozyskiwaniu oraz konserwacji sprzętu należącego do hufca. Największa część pracy związana jest z bieżącymi pracami porządkowymi i naprawczymi w budynku hufca, a także podczas obozów hufca.

Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z hufcowego sprzętu, to zapotrzebowanie na niego musisz złożyć do kwatermistrza drogą e-mailową co najmniej tydzień przed planowanym użyciem sprzętu. 

Spotkania

Zespół spotyka się co dwa tygodnie w niedzielę wieczorem.

Do góry