Księgowy hufca

Imię i nazwisko

phm. Jarosław Herzyk - księgowy hufca

Czym się zajmuje?

Księgowy prowadzi dokumentację finansową hufca. Rozlicza wydatki i bierze udział w realizacji budżetu hufca. Odpowiada za zarządzanie kontami bankowymi hufca i dokonuje stałych płatności tytułem wydatków hufcowych. Ustala zasady pobierania i rozliczania zaliczek. Sprawuje również kontrolę nad dokumentacją i finansową jednostek hufca. Raz w miesiącu księgowy rozlicza hufiec w Referacie finansowym chorągwi. Oprócz tego służy poradą w kwestiach rozliczeń środków dla drużynowych i organizatorów obozów i biwaków. 

Dyżury

Pytaj w Biurze Hufca

Do góry