Drukuj

Komisja stopni instruktorskich

Skład

hm. Alina Solich - przewodnicząca KSI, odpowiedzialna za publikację dorobku prób

hm. Magdalena Górna-Prudel - wiceprzewodnicząca KSI, odpowiedzialna za pracę z opiekunami prób

hm. Renata Lejawka - członek KSI, konsultacje w sprawie pozyskiwania środków na działalność

hm. Anna Mrotek - protokolant KSI

phm. Tomasz Chrzan

Czym się zajmuje?

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą. Komisja współpracuje z zespołem kadry kształcącej. Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich. 

Lista preferowanych opiekunów

Stopień przewodniczki/przewodnika

hm. Jolanta Bogdanowicz

hm. Teresa Ceremuga

phm. Tomasz Chrzan

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna-Prudel

phm. Gabriela Guz

phm. Anna Jaworska

phm. Marta Jeżak

phm. Justyna Jędrysek

phm. Kowaliczek-Barabasz

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

phm. Damian Łoziński

phm. Dominika Machnio

phm. Krzysztof Prudel

phm. Urszula Przewoźniak

hm. Marta Radwańska

phm. Antoni Rzeszuto

hm. Alina Solich

phm. Marta Solich

hm. Mateusz Solich

phm. Monika Szczotka

phm. Olga Świerczek

hm. Kazimiera Spyra

Stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

hm. Jolanta Bogdanowicz

hm. Teresa Ceremuga

phm. Tomasz Chrzan

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna-Prudel

phm. Justyna Jędrysek

phm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

hm. Marta Radwańska

hm. Alina Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

stan z dnia 12-09-2018

Spotkania

Odbywają się co miesiąc, planowo w każdą drugą środę miesiąca. Komisja może się dodatkowo spotkać w dzień weekendowy na wniosek zainteresowanych, np. studentów mieszkających poza Bielskiem. Obecność na spotkaniu należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt.

Kontakt

ksi@beskidzki.zhp.pl

Kontakt