Komenda OH "Wilczysko"

Skład

hm. Józef Cegielski - komendant OH "Wilczysko"

hm. Alicja Cegielska - z-ca komendanta OH "Wilczysko"

phm. Mariusz Zemczak - kwatermistrz OH "Wilczysko", szef zespołu kwatermistrzowskiego ośrodka

Czym się zajmuje?

Komenda ośrodka razem z zespołem kwatermistrzowskim opiekują się bazą obozowo-biwakową Hufca Beskidzkiego w Wilkowicach. Ośrodek Harcerski "Wilczysko" jest otwarty od wczesnej wiosny do późnej jesieni i dostępny dla harcerzy z Hufca Beskidzkiego i innych zainteresowanych środowisk, a także dla grup spoza ZHP. Wszystkimi sprawami związanymi z pracami na ośrodku, zarządzaniem i prowadzeniem terminarza zajmuje się komenda OH "Wilczysko".

Do góry