Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład

phm. Justyna JĘDRYSEK HR - przewodnicząca

phm. Krzysztof PRUDEL HR - zastępca przewodniczącej

hm. Jolanta BOGDANOWICZ HR

phm. Urszula PRZEWOŹNIAK HR

pwd. Krzysztof SKRUCH HR

pwd. Marcin DROŹDZIK HO

pwd. Janina KOMOROWSKA HR

pwd. Bartłomiej BLACHURA HR

Czym się zajmuje?

Zespół zajmuje się rozwojem wędrowników oraz instruktorów poprzez otwieranie, zamykanie oraz czuwanie nad przebiegiem prób na stopnie HO i HR. 
Kapitułę tworzy zespół Namiestnictwa Wędrowniczego oraz członkowie kapituł stopni w poszczególnych jednostkach.

Spotkania

Kapituła spotyka się na wniosek kandydata, zgłoszenie chęci otwarcia lub zamknięcia stopni należy zgłaszać mailowo do szefa kapituły.

Do góry