Kapelan hufca

Imię i nazwisko

ks. hm. Tomasz Chrzan


Czym się zajmuje?

Kapelan hufca jest jednocześnie kapelanem wszystkich harcerzy na terenie diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Powoływany jest na podstawie porozumienia Komendanta Hufca z Ordynariuszem diecezji. Kapelan zajmuje się sprawami wychowania duchowego i religijnego. Prowadzi poradnictwo dla drużynowych w tych sprawach. Obecnie kapelan jest również członkiem zespołu kadry kształcącej. Do stałych elementów pracy kapelana weszły m.in. cykliczne Msze Święte harcerskie raz w miesiącu dla harcerzy z ZHP i ZHR, harcerskie rekolekcje wielkopostne, czy współorganizacja akcji promocji Betlejemskiego Światła Pokoju. 

Dyżury i msze harcerskie

Spotkania odbywają się na wniosek zainteresowanych. Msze Święte Harcerskie odbywają się raz w miesiącu w kaplicy przy kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej Aleksandrowicach.

Do góry