Zespół kadry kształcącej

Skład

hm. Magdalena Górna-Prudel (ZOKK) - szefowa zespołu

phm. Anna Jaworska (BOKK)

phm. Justyna Jedrysek (SOKK)

phm. Dominika Machnio

hm. Anna Mrotek (BOKK)

phm. Krzysztof Prudel (BOKK)

phm. Urszula Przewoźniak (BOKK)

Współpracownicy HZKK

hm. Jolanta Bogdanowicz (BOKK)

hm. Alina Solich

phm. Marta Solich

hm. Mateusz Solich

Czym się zajmuje?

Zespół kadry kształcącej tworzą instruktorzy-kształceniowcy, czyli posiadacze odznaki kadry kształcącej lub inni specjaliści w dziedzinie kształcenia. Zespół corocznie tworzy i realizuje plan kształcenia hufca w oparciu o zapotrzebowanie na kształcenie kadry hufca. Formy realizowane przez HZKK to przede wszystkim kurs przewodnikowski (przeznaczony dla kandydatów na instruktora ZHP), kursy drużynowych wszystkich pionów, warsztaty o różnej tematyce, szkolenia kadry HAL i inne. Zespół współpracuje również ze Szkołą Instruktorską Chorągwi Śląskiej i Wydziałem Pracy z Kadrą i Kształcenia GK ZHP m.in. w celu kształcenia kadry na wyższym szczeblu. Szef zespołu zatwierdza programy wszystkich form kształceniowych organizowanych w hufcu, opiniuje wnioski o nadanie lub przedłużenie ważności OKK, hospituje zajęcia młodych kształceniowców harcerskich. Zespół bierze również udział w realizacji polityki kadrowej w hufcu poprzez zadania zapisane w Systemie motywacyjnym kadry hufca oraz współpracuje z komisją stopni instruktorskich. 

 

 

Do góry