Komisja historyczna

Skład

hm. Ewa Kossowska - przewodnicząca komisji historycznej

hm. Teresa Ceremuga - członek komisji

hm. Krystyna Wójcicka - członek komisji

hm. Józef Ćwiertka - członek komisji

pwd. Agnieszka Pawlik - członek komisji

Czym się zajmuje?

Komisja historyczna zajmuje się opracowaniem i upowszechnianiem dorobku historycznego hufca. Krzewi wiedzę na temat historii ogólnej harcerstwa i skautingu oraz historii harcerstwa lokalnego na Podbeskidziu wśród kadry oraz pośrednio wśród dzieci i młodzież działającej w jednostkach Hufca Beskidzkiego. Pod opieką komisji znajduje się m.in. Izba Tradycji, czyli hufcowe "mini muzeum" harcerstwa z licznymi zbiorami. Komisja współpracuje również z kręgiem seniora i zajmuje się działalnością wydawniczą. 

Spotkania

Odbywają się wg harmonogramu pracy komisji.

 

Do góry