Zespół kwatermistrzowski OH "Wilczysko"

Skład

phm. Mariusz Zemczak - szef zespołu, kwatermistrz hufca

pwd. Marek Górecki - członek zespołu

phm. Sebastian Kalita - członek zespołu

Czym się zajmuje?

Zespół kwatermistrzowski opiekuje się Ośrodkiem Harcerskim hufca "Wilczysko" w Wilkowicach. Dba o porządek i właściwe wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu ośrodka. Bierze udział w inwentaryzacji i pozyskiwaniu oraz konserwacji sprzętu należącego do hufca. Największa część pracy związana jest z sezonowymi pracami porządkowymi i naprawczymi w ośrodku.

Spotkania

Brak informacji o spotkaniach zespołu

Do góry