Sąd Harcerski Hufca

Skład

hm. Ewa Kossowska - przewodnicząca

hm. Irena Kowaliczek - członek

hm. Renata Jękal-Konecka - członek

Czym się zajmuje?

Sąd harcerski hufca należy do władz hufca wybieranych przez zjazd hufca. Zadaniem sądu jest rozwiązywanie sporów instruktorskich w kadrze hufca na wniosek zainteresowanych osób oraz rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu ZHP. Sąd uprawniony jest do udzielania wszystkich kar statutowych w stosunku do instruktorów i kadry hufca. Sąd podlega strukturalnie sądowi harcerskiemu chorągwi, a więc stanowi niezależny zespół sprawujący władzę o charakterze sądowniczym na poziomie hufca.

Spotkania i dyżury

Sąd spotyka się w trybie wnioskowym, to znaczy "jest sprawa jest spotkanie". Rutynowe spotkania mają miejsce jedynie przed zjazdami w celach sprawozdawczych.

Do góry