Komisja Rewizyjna Hufca

Skład

phm. Gabierla Guz - przewodnicząca

phm. Leszek Baron - członek 

phm. Mariusz Zemczak - członek

Czym się zajmuje?

Komisja rewizyjna to organ władzy hufca wybierany przez zjazd hufca. Sprawuje władzę kontrolną czuwając nad zgodnością pracy komendy hufca oraz podległych jej zespołów, funkcyjnych i jednostek z przepisami prawa ogólnego i wewnętrznego ZHP. Główne zadania komisja realizuje poprzez organizowanie kontroli, przeprowadzanie analiz i konstruowanie wniosków tudzież zaleceń. Praca komisji podlega bieżącej ocenie i kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej.

Spotkania

Komisja spotyka się regularnie, przynajmniej raz na kwartał.

Do góry