Komenda Hufca

Skład

hm. Zdzisław Konecki - komendant hufca

hm. Sławomir Gajda - skarbnik hufca, z-ca komendanta hufca

hm. Jolanta Bogdanowicz - zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą

hm. Magdalena Górna-Prudel - członek komendy ds. kształcenia

phm. Monika Szczotka - członek komendy ds. programowych

Czym się zajmuje?

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo-organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

Spotkania i dyżury

Planowo raz w miesiącu według harmonogramu.

Rozpiskę dyżurów poszczególnych członków komendy znajdziesz na dole strony.

Kontakt

hm. Zdzisław Konecki - komendant@beskidzki.zhp.pl lub zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

hm. Sławomir Gajda - skarbnik@beskidzki.zhp.pl lub slawomir.gajda@zhp.net.pl

hm. Jolanta Bogdanowicz - kadra@beskidzki.zhp.pl lub jolanta.bogdanowicz@zhp.net.pl

hm. Magdalena Górna-Prudel - magdalena.gorna@zhp.net.pl 

phm. Monika Szczotka - program@beskidzki.zhp.pl lub monika.szczotka@zhp.net.pl 

Do góry