Instruktorzy w jednostkach nadrzędnych

 

Główna Kwatera

hm. Magdalena Górna-Prudel - członek Rady Naczelnej

phm. Mateusz KAWAŁEK - członek Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery 

 

Chorągiew Śląska

hm. Sławomir GAJDA - członek Rady Chorągwi Śląskiej

hm. Zdzisław KONECKI - członek Komendy Chorągwi Śląskiej, członek Zespołu ds. Zarządzania Jakością

hm. Joanna BUZDEREWICZ - wiceprzewodnicząca Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej

hm. Irena KOWALICZEK - z-czyni przew. Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, członek Zespołu Zagranicznego Chorągwi Śląskiej

hm. Magdalena GÓRNA-PRUDEL - z-czyni komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

hm. Tomasz CHRZAN - członek Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego

phm. Mateusz KAWAŁEK - członek Zespołu Zagranicznego Chorągwi Śląskiej

phm. Mariusz ZEMCZAK - członek Referatu Harcerskiego

 

Do góry