Krąg Instruktorski PRO "Drogowskaz"

Komendant: pwd. Krzysztof Skruch

Miejsce działania: Bielsko-Biała

Rok powstania: 2013 r.

Kontakt: krzysztof.skruch@zhp.net.p

Facebook: KI "Drogowskaz"

Do góry