Krąg Instruktorski "Zorza"

Komendantka: phm. Justyna Jędrysek

Miejsce działania: siedziba Hufca Beskidzkiego ZHP

Rok powstania: 2007 r.

Kontakt: justyna.jedrysek@zhp.net.pl

Facebook: KI "Zorza" 

Do góry