Krąg Instruktorski "Zorza"

Komendant: hm. Mateusz Solich

Miejsce działania: siedziba Hufca Beskidzkiego ZHP

Rok powstania: 2007 r.

Kontakt: mateusz.solich@zhp.net.pl

Facebook: KI "Zorza" 

Do góry