III Szczep Harcerski "Argemonia"

Komendant: phm. Katarzyna Czech-Załubska

Siedziba: siedziba Hufca Beskidzkiego ZHP

Rok powstania: 2013 r.

Kontakt: katarzyna.czech-zalubska@zhp.net.pl

Facebook:  III SH "Argemonia"

Jednostki członkowskie: 15 GZ "Tygryski", 18 DH "Perun", 33 BDSH "Cichociemni", 13 DW "Fatum"

Do góry