V Szczep Harcerski "Łuna"

Komendant: pwd. Joanna Kałachurska

Siedziba: siedziba hufca

Rok powstania: 2016 r.

Facebook: V SH "Łuna"

Jednostki członkowskie: 70 HDA "Wiolinki", 78 GDH "Halny", 77 GBDSH "Tolemak", 14 TDW "Grań"

 

Do góry