Podstawowe jednostki organizacyjne ZHP - gromady, drużyny oraz inne jednostki np. kręgi, kluby i szczepy.

Lista jednostek zuchowych w Hufcu Beskidzkim ZHP. Gromady zuchowe skupiają dzieci w wieku 6-9 lat.

Lista jednostek pionu harcerskiego z Hufca Beskidzkiego ZHP. Jednostki te skupiają dzieci w wieku 10-12 lat.

Lista jednostek starszoharcerskich w Hufcu Beskidzkim ZHP. Jednostki te zrzeszają młodzież w wieku 13-15 lat.

Lista jednostek wędrowniczych w Hufcu Beskidzkim ZHP. Skupiają młodzież w wieku 16-21lat.

Lista jednostek wielopoziomowych w Hufcu Beskidzkim ZHP.  Jednostki te skupiają dzieci i młodzież z różnych grup wiekowych. 

Lista pozostałych harcerskich jednostek organizacyjnych w Hufcu Beskidzkim ZHP (kręgi, szczepy, kluby).

Do góry