Jak zostać harcerzem

Chcesz aby Twoje dziecko wzięło udział w przygodzie życia? Spędzało aktywnie czas, poznawało nowych ludzi, jeździło na biwaki czy obozy, śpiewało przy ognisku? Nic prostszego! Harcerski system wychowawczy poprzez swoją pozytywność i dobrowolność wpływa na młodych ludzi i procentuje w dorosłym życie. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. W harcerskiej zabawie nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich.

Jak zostać harcerzem? Nic prostszego!

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie czy starszoharcerskie  działają przy szkołach publicznych. Zobacz na mapkę jednostek działających przy Hufcu Beskidzkim w Bielsku-Białej i okolicach, poszukaj najbliższej drużyny, dowiedz się w jakie dni i w jakich godzinach mają zbiórki i działaj!

Grupy wiekowe

Twoje dziecko przynależeć może do danej jednostki w zależności od jego wieku.

  • Klasa 1, 2, 3 SP - gromada zuchowa
  • Klasa 4, 5, 6 SP - drużyna harcerska,
  • Klasa 7, 8 oraz 3 gimnazjum - drużyna starszoharcerska
  • Szkoła ponadgimnazjalna - drużyna wędrownicza

Informacje możesz również uzyskać w siedzibie Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej, gdzie możesz się udać w celu zapisania dziecka do harcerstwa. Tam dowiesz się wszystkich ważnych spraw związanych z przynależnością do ZHP i z naszą działalnością.

Składki członkowskie

 Za przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego są pobierane tak zwane składki. Wynoszą one 120 złotych na rok. Na co są przeznaczone?

  • z części należnej dla drużyn – głównie na zakup materiałów programowych na zbiórki i wyjazdy,
  • z części należnej dla hufców i chorągwi - na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną,
  • z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP - na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną.

Gdzie można nabyć pierwszy mundur?

Do góry