1% podatku dla Hufca

 1% podatku

dla Hufca Beskidzkiego

I ty możesz wesprzeć naszą działalność! Wystarczy, że zdecydujesz przekazać 1% swojego podatku nam!

Jak przekazać swój 1%?

 Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer KRS naszego hufca, czyli

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki

KRS 0000 273051

Następnie w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" należy wpisać

Hufiec Beskidzki

Pieniądze trafią do nas za pośrednictwem hufca, dlatego ważne jest wpisanie nazwy gromady, aby było wiadomo komu chcą Państwo przekazać swój 1%.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Na co przeznaczyliśmy dochody z 1% w ubiegłych latach?

  • Zorganizowanie kampanii bohater.

  • Organizację wigilii drużyn i hufca.

  • Udział w akcji Betlejemskiego Światło Pokoju.

  • Udział Zawody pływackie.

  • Wycieczki i biwaki drużyn.

  • Materiały promocyjne.

 

Szczegółowe informacje

Przekazujemy Wam podstawowe informacje, w jaki sposób można przekazać 1% dla naszej organizacji. W tym roku wszystkie wpłaty będą przekazane z Urzędów Skarbowych na konta Komend Chorągwi a dopiero później zostaną przekazane na konta poszczególnych Hufców, aby środki finansowe trafiły na konkretny hufiec, drużynę należy w informacji dodatkowej "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" (poz. 135 PIT-28, poz. 311 PIT-36, poz. 107 PIT-36L, poz. 123 PIT-37, poz. 59 PIT-38) wpisać Hufiec Beskidzki, nr drużyny. W przypadku braku w/w informacji przekazana kwota nie zostanie przelana na konto hufcowe.

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom? - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego? 1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel - w naszym przypadku Hufiec, drużynę); informację tę może zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" (poz. 135 PIT-28, poz. 311 PIT-36, poz. 107 PIT-36L, poz. 123 PIT-37, poz. 59 PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Do góry