Historia hufca

 

Lata przedwojenne

Od 1911 roku Przy Gniazdach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz w szkołach ponadpodstawowych powstają pierwsze drużyny skautowe w Białej, Buczkowicach, Czechowicach, Dziedzicach, Komorowicach, Mesznej, Mikuszowicach, Rybarzowicach, Straconce i Szczyrku.

I wojna światowa

W sierpniu 1914 roku skauci z okręgu Bielska i Białej biorą czynny udział w walkach o niepodległość Polski, tworząc na terenie Dziedzic 62 osobowy pluton wcielony do Legionu Śląskiego im. Józefa Piłsudskiego w Cieszynie, wchodzący w skład II Brygady Legionowej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera i nazwanej za swe męstwo "Żelazną Brygadą". W 1915 roku powstaje I Bialska Drużyna Skautek.

Dwudziestolecie międzywojenne

Stopniowo tworzą się drużyny ZHP na terenie Bielska i Białej. W 1925 powstaje męska Komenda Miejska w Bielsku (przemianowana w 1928 na Komendę Hufca), (hufcowy Romana Koncki).  W 1929 roku natomiast powstają: Żeński Hufiec w Bielsku  (hufcowa Maria Ksyk), Żeński Hufiec w Białej Krakowskiej (hufcowa Janina Poniatowsa)oraz Hufiec Męski noszący  od 1936 roku nazwę Hufiec Harcerzy Biała Krakowska (hufcowy Edward Fedorowicz). W 1938 roku w powiecie bielskim powstaje Podhufiec Harcerzy Dziedzice (hufcowy Stanisław Dutka) oraz wyodrębniono samodzielny Hufiec Harcerek Dziedzice (hufcowa Wanda Mrózek).  W 1938 roku Koło Przyjaciół Harcerstwa oddaje do użytku wybudowany ze środków społecznych Dom Harcerza im. Dr. Michała Grażyńskiego w Mikuszowicach Śląskich.

Od początków swej działalności harcerze bielscy rozwijają działalność sportową i lotniczą. W 1934 roku powstaje Harcerski Oddział Szybowcowy w Bielsku. HOS przysłużył się do rozwoju lotnictwa sportowego na terenie całej południowej Polski. W 1933 roku przy hufcu harcerzy w Bielsku powstaje Bielski Klub Narciarski

Aż do wybuchu wojny bielscy harcerze uczestniczyli w wielu międzynarodowych akcjach m.in. w Jamboree w Anglii w (1929), Wszechsłowiańskim Zlocie w Pradze (1931), Światowym Zlocie Skautów w Gödolo na Węgrzech (1933), Jubileuszowym Zlot ZHP w Spale (1935), V Jamboree Skautów w Yogelenzang w Holandii (1937) oraz w Zlocie Skautów w Budapeszcie (1938).

W sierpniu 1938 roku harcerstwo żeńskie powołuje wojenne Pogotowie Harcerek.

II wojna światowa

4 sierpnia powołano wojenne Pogotowie Harcerzy dla Hufców w Bielsku i Białej oraz Odział Harcerski przy Batalionie Obrony Narodowej. Komendantem był wówczas hm Józef Drożdż. Po upadku Polski bielscy i bialscy harcerze powołują wspólny hufiec działający w konspiracyjnych strukturach Polski Podziemnej (ZWZ/AK).

Lata powojenne (1945-1956)

W 1945 roku reaktywowano działalność harcerską na terenie Bielska i Białej. Powołano aż 4 Beskidzkie Hufce w tym trzy żeńskie i jeden (podzielony cztery lata później na dwa) męski.

W kwietniu 1949 roku ZHP zrywa ze światowym skautingiem. 4 października następuje rozwiązanie ZHP i utworzenie przy Związku Młodzieży Polskiej Organizacji Harcerskiej działającej do sierpnia 1956 r.

1956-1988

W grudniu 1956 Zjazd w Łodzi reaktywuje ZHP. W 1957 nastąpiła reaktywacja działalności Związku Harcerstwa Polskiego na terenie miasta i powiatu bielsko-bialskiego. Powstał Hufiec Beskidzki, którego komendantem został hm Józef Drożdż. W maju 1960 roku hufiec przejmuje budynek przy ul. Chopina 3 na Dom Harcerza "Piastowskie Grodzisko" który obecnie jest siedzibą naszego hufca. Miesiąc później Hufiec Beskidzki otrzymał swój pierwszy sztandar. W 1965 roku powstała stała baza obozowa hufca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, działająca w ramach Harcerskiej Akcji Letniej "Zamonit" w Siewierzu.

Hufiec Beskidzki był w tym okresie również organizatorem trzech Ogólnopolskich Rajdów Beskidzkich. W 1979 roku powstał (działający aż po dziś dzień) Krąg Seniora „Orla Brać”, Komisja Historyczna oraz Izba Tradycji. 

1988-2000

W listopadzie 1988 roku Hufiec Beskidzki otrzymał sztandar oraz imię Kazimierza Sumpera. W kolejnych latach przyłączono Hufiec Wilkowice oraz Ośrodek Harcerski "Wilczysko". Następuje likwidacja dotychczasowej bazy w Siewierzu, którą w 1993 roku zastąpiła ta w Pogorzelicy. 

XXI wiek

Nowe milenium to dalszy ciąg rozwoju naszego hufca. Zdobywa on III, II i I miejsca we współzawodnictwie Chorągwi, a instruktorzy zdobywają wyróżnienia Naczelnika ZHP oraz nominacje i tytuły podczas corocznej Gali Mistrzów Harcerstwa. W 2005 roku zorganizowano obchody 80lecia Hufca, podczas których wręczono "Order Uśmiechu" hm. Józefowi Drożdżowi. Do Hufca Beskidzkiego dołączają się również kolejno Hufiec Porąbka i Szczyrk. W 2010 roku Hufiec uczestniczy w  Jubileuszowym Zlocie ZHP w Krakowie z okazji 100-lecia Harcerstwa, gdzie hm. Józef Drożdż otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,  oraz organizuje wystawę w Bielskim Centrum Kultury i obchody tej rocznicy na terenie miasta. W 2013 roku trwa kampania bohater, podczas której Hufiec Beskidzki zdobywa nowego bohatera- hm Józefa Drożdża. We wrześniu następuje uroczyste nadanie sztandaru.

A historia dzieje się nadal.

Komendanci hufców w historii Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku- Białej

1.MIASTO I POWIAT BIELSKO W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerzy w Bielsku)

1925-1929 - phm. Roman Koncki

1929-1931 - phm. Stanisław Górny

1931-1933 - phm. Józef Miodoński

1933-1934 - phm. Marian Greiss

1934-1936 - hm. Leon Łaciak

1936-1938 - phm. Kazimierz Maroszek

1938-1939 - phm. Jerzy Wieczorek

Podhufiec Harcerzy w Dziedzicach

1938-1939 - phm. Stanisław Dutka

Hufiec Żeński w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerek w Bielsku)

1929-1935 - phm. Maria Ksyk

1935-1937 - Anna Kubaczka

1937-1939 - hm. Aniela Wideł

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1938-1939 - phm. Wanda Mrózek

 

2.MIASTO I POWIAT BIAŁA KRAKOWSKA W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerzy w Białej Krakowskiej)

1932-1936 - phm. Edward Fedorowicz

1936-1939 - hm. Konrad Raczyński

1939 - hm. Bronisław Gabryś

Hufiec Żeński w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej)

1929-1936 - hm. Janina Poniatowska

1936-1937 - phm. Maria Dziamianka

1937-1938 - phm. Maria Hołuj-Kreinerowa

1938-1939 - hm. Joanna Ziaja-Bukowska  

 

3.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA W CZASIE WOJNY I OKUPACJI W LATACH 1939-1945:

Hufce harcerzy w konspiracji

1939-1940 - phm. Józef Drożdż

1941-1944 - phm. Marian Kasperkiewicz

1944-1945 - hm. Leon Łaciak  

 

4.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA 1945-1949:

Beskidzki Hufiec Harcerzy Bielsko i Biała Krakowska

1945-1946 - hm. Leon Łaciak

1946-1948 - hm. Józef Drożdż

1948-1948 - hm. Leon Łaciak

1948-1949 - phm. Stanisław Kasprzykowski (Bielsko)

1948-1949 - phm. Stanisław Miodoński (Biała Krakowska)

Beskidzki Hufiec Harcerek w Bielsku

1945-1946 - hm. Aniela Wideł i p.o. phm. Maria Jurasz-Pilch

1946-1947 - hm. Antonina Dąbrowska

1948-1949 - Bogumiła Dubiel

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1945-1946 - Joanna Janusz

1946-1948 - Helena Węgrzyn - Wanda Lasota

Beskidzki Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej

- Zofia Pacut

- hm. Joanna Ziaja-Bukowska

- Irena Suchoń

- Zofia Pacut

 

5.MIASTO BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 - Antoni Kościelny (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Miasto Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) - Władysław Cienkus

 

6.POWIAT BIELSKO- BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 - Barbara Chrobak (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Powiat Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) - Tadeusz Przybyłowicz.

 

7.MIASTO I POWIAT BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1957-2010:

Hufiec ZHP Miasto Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant - Władysław Cienkus

Hufiec ZHP Powiat Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant - Tadeusz Przybyłowicz

Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej (obejmujący miasto i powiat)

1957-1959 - hm. Józef Drożdż

1959-1975 - hm. Tadeusz Góral

1975-1976 - hm. Barbara Wiśniowska-Mamorska

1976-1979 - hm. Irena Trzopek - hm. Krystyna Wójcicka

1979-1982 - hm. Janusz Malawski

1982-1984 - hm. Zbigniew Niżnik

1984-1985 - hm. Jerzy Handzlik

1985-1986 - hm. Włodzimierz Raczek (p.o. komendanta)

1986-2003 - hm. Elżbieta Wojnarowska

2003-2011 - hm. Sławomir Gajda

2011- nadal - hm. Zdzisław Konecki

 

Do góry