Składki członkowskie

21. 01. 12
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
ludzik z kopertą.png
Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system zbierania i naliczania składki członkowskiej
oraz jej wysokość. Zmiana ta zbiegła się w czasie z trudnym dla nas okresem pandemii.
Niemniej mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się tę zmianę wprowadzić.
 
1. Zgodnie z Uchwałą nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej
składki członkowskiej ZHP ulegają zmianie zasady naliczania składek członkowskich z trybu
miesięcznego na kwartalny oraz zasady płatności składki z góry, czyli:
- do 20 stycznia za I kwartał,
- do 20 kwietnia za II kwartał,
- do 20 lipca za III kwartał,
- do 20 października za IV kwartał.
 
2. Zgodnie z Uchwałą Rady Chorągwi Śląskiej 25/VI/IV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. wysokość składki członkowskiej
na rok 2021 r. wynosić będzie kwartalnie 36 zł. Natomiast podział składki przedstawia się następująco:
jednostka 6 zł, hufiec 9 zł (w tym ubezpieczenie NNW), chorągiew 15 zł i GK 6 zł.
 
3. W naszym hufcu podobnie jak w latach poprzednich zastosowaliśmy ulgi zgodnie z uchwałą Komendy Hufca Beskidzkiego
26/IX/IV/2020 z dnia 25.11.2020 - dla drużynowych składka członkowska kwartalna wynosi 21 zł.
 
Dla rodzin, w których min. trójka dzieci jest harcerzami, składka również wynosi 21 zł za kwartał.
 
W linku zamieszczamy list do rodziców, w którym Komendant Hufca przedstawia szczegóły dotyczące składki:
 
 
Do góry