Odeszli na wieczną wartę...

20. 03. 15
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
żałoba.png

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 15.03.2020r.

odszedł na Wieczną Wartę Dh hm. Józef Cegielski.

Uroczystości pogrzebowe dh. Józefa Cegielskiego odbędą się w czwartek o godz. 14:00
w parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach.
 
Uczestniczących w wydarzeniu prosimy, aby pamiętać o zasadach higieny i bezpieczeństwa
 podczas wydarzenia:
 
- komunię przyjmujemy na ręce,
- znak pokoju przekazujemy skinieniem głowy,
- zachowujemy bezpieczny odstęp.
 
Zachęcamy, aby pamiętać o druhu w modlitwie, którą można odmówić we własnym domu.
 
 

Druh Józef swą instruktorską służbę rozpoczął w Hufcu Gliwice. W latach 1975 - 1978 oraz 1981- 1984

był komendantem Chorągwi Bielskiej ZHP. W latach 1977 - 1980 był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Po rozwiązaniu Chorągwi kontynuował służbę instruktorska w Hufcu Beskidzkim. Przez ostatnią dekadę

był komendantem Ośrodka Harcerskiego Wilczysko. Odszedł wspaniały wychowawca, harcerz wierny

ideałom, przyjaciel i pełen troski o podwładnych przełożony. Cześć Jego pamięci.

Do góry