Odeszli na wieczną wartę...

19. 12. 12
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
żałoba.png
Druhny i Druhowie,
 
ze smutkiem informujemy, że zmarł Druh hm. Jan Więzik, ceniony zuchmistrz, były kierownik Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery ZHP, instruktor Wydz. Zuchowego b. Chorągwi Bielskiej, pracujący w b. Hufcu Szczyrk, a potem w Hufcu Beskidzkim, jako wieloletni przewodniczący Kręgu Instruktorskiego "Pogorzelica".
 
"Był mocno zaangażowany w sprawy miasta - pełnił w życiu rolę radnego, przez całe lata także przewodniczącego rady osiedla, prowadził TKB i apele z okazji uroczystości państwowych. Przede wszystkim był jednak wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem trójki wnuków. Interesował się historią, był wielkim miłośnikiem literatury i autorem wielu piosenek i tekstów literackich.
 
"Wszystko płynie, życie też, Pantha Pantha Rei, nie rozpaczaj szkoda łez, Pantha Rei"- niech słowa jednej z jego najpiękniejszych piosenek towarzyszą nam we wspomnieniach."
Do góry