Zjazd Zwykły Hufca Beskidzkiego

19. 11. 01
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
zjazd hufca.png
Druhny i Druhowie,
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w rozkazach Komendanta Hufca, w dniu
16 listopada br. o godz. 9:30 w sali kominkowej Hufca Beskidzkiego odbędzie się
XI Zjazd Zwykły Hufca Beskidzkiego.
Wszystkie osoby mające głos decydujący otrzymały dokumenty zjazdowe na poczcie harcerskiej
(jeśli nie, należy się zgłosić do biura hufca). Liczymy na Waszą obecność.
Osoby chętne do pracy w komisjach zjazdowych prosimy o kontakt z biurem hufca.
Do góry