Kurs Przewodnikowski "Na Północ" 2019

19. 09. 18
autor: phm. Krzysztof Prudel

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Beskidzkiego zaprasza na kurs przewodnikowski.

Terminy i miejsca: 11-13.10.2019 Korbielów (wspólny start w Bielsku), 25-27.10.2019 Jaworze - Górki Wielkie, 22-24.11.2019 Bielsko-Biała. Rozpoczęcie biwaków w piątek ok 18:00, zakończenie - niedziela ok 14:00.

Odpłatność: 100 zł (220 zł dla osób spoza Hufca Beskidzkiego) w cenie: noclegi, obiady w sobotę, przejazd BB-Korbielów, kawa, herbata, coś słodkiego, materiały programowe, dyplomy. Płatność przelewem na konto hufca, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia uczestnictwa.

Zgłoszenia: do 27.09.2019 przez formularz https://pwd_beskidzki.zgloszenia24.pl/

Liczba miejsc ograniczona do 18 osób. Pierwszeństwo mają osoby z Hufca Beskidzkiego z otwartą próbą przewodnikowską.
Warunki uczestnictwa: 16 lat (rocznikowo), złożone Przyrzeczenie Harcerskie, opłacone składki członkowskie za rok 2019, stan zdrowia umożliwiający udział w kursie (m.in. w wędrówce górskiej).

Kontakt: beskidzki.kurs@zhp.net.pl

Do góry