Zaliczenie służby instruktorskiej

19. 08. 28
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO
zaliczenie służby.png

Poniżej dodajemy link do formularza, który stanowi internetowy wniosek o zaliczenie służby instrukorskiej za rok 2018/2019.

👉 https://tiny.pl/t1gd4 👈

Formularz przeznaczony jest dla osób kierujących zespołami instruktorskimi

lub będących w inny sposób przełożonymi instruktora ZHP z przydziałem do Hufca Beskidzkiego.

 

Formularz może także we własnym imieniu wypełnić każdy aktywny instruktor ZHP z przydziałem do Hufca Beskidzkiego.

 

Termin składania wniosków upływa 15 września 2019 r.

Do góry