Przekazanie funkcji drużynowego - Zjazd Hufca

19. 08. 28
autor: pwd. Patrycja Szypuła HO

Druhno drużynowa/Druhu drużynowy!

Wkrótce odbędzie się Zjazd Hufca więc tworzone są listy osób z czynnym prawem wyborczym.
Prawo do głosowania przysługuje m.in. drużynowym. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich drużynowych,
którzy przekazują wkrótce swoją funkcję następcom o uregulowanie formalności do 15 września.
Dzięki temu nowy drużynowy będzie miał czynne prawo wyborcze na zjeździe.
Czuwaj!
Do góry