Spotkanie z Komisją Rewizyjną Hufca

18. 04. 15

Komisja Rewizyjna Hufca, jak co roku, zaprasza wszystkich drużynowych do hufca na przegląd dokumentacji drużyny (książka pracy drużyny, zgody rodziców na przynależność do  ZHP, zobowiązanie do prowadzenia drużyny, zatwierdzony plan pracy drużyny). Przegląd odbędzie się w daniach od 23.04 do 27.04. 2018 r. KRH będzie czekać na Was od 15.00 - 17.00. Inne terminy spotkania z komisją prosimy ustalać z dh. phm. Mariuszem Zemczakiem.

Do góry