Komisja stopni instruktorskich

Skład

hm. Renata Lejawka - przewodnicząca KSI

hm. Magdalena Górna-Prudel - wiceprzewodnicząca KSI, odpowiedzialna za pracę z opiekunami prób

hm. Kazimiera Spyra - członek KSI, sekretarz

hm. Mateusz Solich - członek KSI

hm. Alina Solich - członek KSI, odpowiedzialna za publikację dorobku prób

Czym się zajmuje?

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą. Komisja współpracuje z zespołem kadry kształcącej. Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich. 

Lista preferowanych opiekunów

Stopień przewodniczki/przewodnika

phm. Jolanta Bogdanowicz

hm. Teresa Ceremuga

phm. Tomasz Chrzan

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna-Prudel

phm. Anna Jaworska

phm. Marta Jeżak

phm. Justyna Jędrysek

phm. Mateusz Kawałek

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

phm. Dominika Machnio

phm. Krzysztof Prudel

phm. Urszula Przewoźniak

phm. Marta Radwańska

phm. Antoni Rzeszuto

hm. Alina Solich

phm. Marta Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

Stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

phm. Jolanta Bogdanowicz

hm. Teresa Ceremuga

phm. Tomasz Chrzan

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna-Prudel

phm. Justyna Jędrysek

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

hm. Alina Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

stan z dnia 10-10-2017

Spotkania

Odbywają się co miesiąc, planowo w każdy drugi wtorek miesiąca. Komisja może się dodatkowo spotkać w dzień weekendowy na wniosek zainteresowanych, np. studentów mieszkających poza Bielskiem. Obecność na spotkaniu należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt.

Do góry