Komisja stopni instruktorskich

Skład

hm. Renata Lejawka - przewodnicząca KSI

hm. Magdalena Górna-Prudel - wiceprzewodnicząca KSI, odpowiedzialna za pracę z opiekunami prób

hm. Kazimiera Spyra - członek KSI, sekretarz

hm. Mateusz Solich - członek KSI

hm. Alina Solich - członek KSI, odpowiedzialna za publikację dorobku prób

Czym się zajmuje?

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą. Komisja współpracuje z zespołem kadry kształcącej. Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich. 

Lista preferowanych opiekunów

Stopień przewodniczki/przewodnika

phm. Jolanta Bogdanowicz

hm. Teresa Ceremuga

phm. Tomasz Chrzan

hm. Krzysztof Czulak

phm. Józef Ćwiertka

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna 

phm. Anna Jaworska

phm. Justyna Jędrysek

hm. Alicja Jurzak

phm. Sebastian Kalita

phm. Aleksandra Komędera

hm. Zdzisław Konecki

phm. Paulina Kuśnierz

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

hm. Maciej Lejawka

phm. Dominika Machnio

hm. Anna Mrotek

phm. Krzysztof Prudel

phm. Urszula Przewoźniak

phm. Marta Radwańska

phm. Małgorzata Rzeszuto

hm. Alina Solich

phm. Marta Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

hm. Maciej Stwora

phm. Justyna Witas

phm. Mariusz Zemczak

Stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

hm. Teresa Ceremuga

hm. Krzysztof Czulak

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna 

hm. Alicja Jurzak

hm. Zdzisław Konecki

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

hm. Maciej Lejawka

hm. Anna Mrotek

hm. Alina Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

hm. Maciej Stwora

Stopień harcmistrza/harcmistrzyni:

hm. Teresa Ceremuga

hm. Krzysztof Czulak

hm. Sławomir Gajda

hm. Magdalena Górna 

hm. Alicja Jurzak

hm. Zdzisław Konecki

hm. Irena Kowaliczek

hm. Renata Lejawka

hm. Maciej Lejawka

hm. Anna Mrotek

hm. Alina Solich

hm. Mateusz Solich

hm. Kazimiera Spyra

hm. Maciej Stwora 

stan z dnia 27.05.2016 r.

Spotkania

Odbywają się co miesiąc, planowo w każdy drugi wtorek miesiąca. Komisja może się dodatkowo spotkać w dzień weekendowy na wniosek zainteresowanych, np. studentów mieszkających poza Bielskiem. Obecność na spotkaniu należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt.

Do góry