Komenda Hufca

Skład

hm. Zdzisław Konecki - komendant hufca

phm. Jolanta Bogdanowicz - zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą

hm. Joanna Buzderewicz - zastępczyni komendanta ds. programowych

hm. Sławomir Gajda - skarbnik hufca, z-ca komendanta hufca

hm. Magdalena Górna-Prudel - członek komendy ds. kształcenia

Czym się zajmuje?

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo-organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

Spotkania i dyżury

Planowo raz w miesiącu wg harmonogramu.

Dyżury poszczególnych członków komendy znajdziesz w kalendarzu

Kontakt

hm. Zdzisław Konecki - komendant@beskidzki.zhp.pl lub zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

phm. Jolanta Bogdanowicz - kadra@beskidzki.zhp.pl

hm. Joanna Buzderewicz - program@beskidzki.zhp.pl

hm. Sławomir Gajda - skarbnik@beskidzki.zhp.pl lub slawomir.gajda@zhp.net.pl

hm. Magdalena Górna - magdalena.gorna@zhp.net.pl 

Do góry