Instruktorzy w jednostkach nadrzędnych

 

Główna Kwatera

hm. Sławomir GAJDA - członek Rady Naczelnej

phm. Mateusz KAWAŁEK - członek Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery 

phm. Anna JAWORSKA - członek Zespołu Projektu Jamboree 2023, instruktorka Wydziału Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery

 

Chorągiew Śląska

hm. Sławomir GAJDA - członek Rady Chorągwi Śląskiej

hm. Zdzisław KONECKI - członek Komendy Chorągwi Śląskiej, członek Zespołu ds. Zarządzania Jakością

hm. Teresa CEREMUGA - członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej

hm. Joanna BUZDEREWICZ - sekretarz Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej

hm. Irena KOWALICZEK - z-czyni przew. Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, członek Zespołu Zagranicznego Chorągwi Śląskiej

hm. Magdalena GÓRNA-PRUDEL - członek Komendy Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

phm. Urszula PRZEWOŹNIAK - członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Śląskiej

phm. Anna JAWORSKA - członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Śląskiej

phm. Mateusz Kawałek - członek Zespołu Zagranicznego Chorągwi Śląskiej

Michał WÓJCIK - członek Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Śląskiej

 

 

Do góry