Kurs przewodnikowski

17. 09. 12
autor: phm. Krzysztof Prudel
Ikona kurs pwd

Zespół Kadry Kształcącej zaprasza wszystkich przyszłych instruktorów na Kurs Przewodnikowski.

Poszczególne biwaki kursowe odbędą się 6-8 października w budynku Hufca Beskidzkiego, 20-22 października w chatce "Łaciakówka" w Mesznej, 11-12 listopada w chatce "Rogacz" w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie biwaków I i II w piątek około 18:00, biwak III rozpoczyna się w sobotę około 18:00, zakończenie wszystkich biwaków w niedzielę około 13:30.
 
Odpłatność 130 zł (w cenie: noclegi, obiady w sobotę, bufet kawowy, materiały programowe, dyplomy, ubezpieczenie).
Zgłoszenia do 24 września 2017 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie https://pwd_beskidzki.zgloszenia24.pl/

Ilość miejsc ograniczona (14 osób). W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie
Hufca Beskidzkiego z otwartą próbą przewodnikowską.
 
Warunki uczestnictwa:
- 16 lat (rocznikowo),
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
- opłacone składki członkowskie za 2017 rok,
- stan zdrowia umożliwiający udział w kursie (m.in. w wędrówce górskiej).
 
 
ulotka_pwd_2017.png
 
Do góry