Warsztaty dla komend szczepów

17. 06. 26
autor: phm. Krzysztof Prudel
HZKK.png

HZKK zaprasza na warsztaty wszystkich członków i przyszłych członków komend szczepów w dniach 2-3 września 2017 na Ośrodku Harcerskim "Wilczysko". Jest to rzadka okazja do tego aby doszkolić się właśnie w tym niezwykle ważnym temacie. Dlatego uczestnictwo w tych warsztatach uważamy za obowiązkowe.

Zgłoszenia do 15 lipca na adres justyna.jedrysek@zhp.net.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, stopień oraz pełnioną funkcję w szczepie.

O kosztach poinformujemy później, jednak będzie to raczej symboliczna kwota.

ulotka warsztaty szczepowych

Do góry